KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12 Farklı Kurum/Kuruluş İle MTOYK İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü
12 Farklı Kurum/Kuruluş İle MTOYK İşbirliği Protokolü İmzalandı

Müdürlüğümüz ile Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kardemir A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

İl Müdürümüz Ali KÖSE ile 12 farklı başkanlık/kurum/kuruluş müdürü/başkanı tarafından imzalanan protokol ile; mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmalarında taraflarla yapılacak iş birliğinin usul ve esasları ile tarafların görev ve yükümlülüklerini belirlenmiştir.

Protokol ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK)  çalışmaları kapsamında;

a) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürlükleri, sektör ve meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşmasını sağlamak,

b) Mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasındaki iş birliğini artırmak ve sürekli hale getirmek,

c) Mesleki ve teknik öğretim programlarının, ilgili sektörün ve iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak,

d)İl/İlçe genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılacak veya kapatılacak meslek alanı ve dallarının yerel iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle işbirliği yapılarak belirlenmesini sağlamak,

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, bina yapım ve onarımında, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında tarafların katkısını sağlamak,

f) Atölye/laboratuvar ve yeterli donanımı bulunmayan meslek alan ve dal eğitimlerinin sektörle işbirliği yapılarak, işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmasını sağlamak,

g) Öğrencilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince yapmak zorunda olduğu işletmede mesleki eğitim (beceri eğitimi) ve staj imkânlarının artırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak,

h) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak,

i) Ortaokul öğrencilerine ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik mesleki rehberlik çalışmalarına tarafların destek olmasını sağlamak,

j) Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek,

k)Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

l) Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerinde tarafların desteğini almak, bu doğrultuda taraflar ile iş birliği yapılarak meslek alanlarına göre ahilik kültürümüze uygun mezuniyet programları düzenlemek,

m) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenecek hizmetiçi eğitimlerin sektörle iş birliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde yapılmasını desteklemek,

n) İşletme/kurum/kuruluş çalışanlarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç duydukları eğitimlerin, eğitim-öğretimi aksatmayacak  şekilde mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesini sağlamak,

o) Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler, veliler ve kamuoyu nezdinde basılı, görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak,

p) Sektörle etkili işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve öğretmenleri ile başarılı öğrencileri teşvik edici faaliyetlerde bulunmak; 

konularında iş birliği yapılacaktır.

 

12-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-201711-01-2017

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.