KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası Açılışı Yapıldı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası Açılışı Yapıldı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE’nin beraberinde iki öğrenci ile Atatürk Anıtına Çelenk sunması ve törene katılanlarla topluca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra programın ikinci bölümüne Aydınlıkevler İlkokulu/Ortaokulunda devam edildi.

Aydınlıkevler İlk/Ortaokulunda düzenlenen programa Valimiz Sayın Orhan ALİMOĞLU, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI ve Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Murat KARADAĞ, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE, Garnizon Komutanı J. Albay Cihan ULUKAYA,  Defterdar Osman KOÇAŞ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet UZUN, İl Sağlık Müdürü Ahmet SARI, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin ÇATAKLI, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldılar.

Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam edildi. Okul Müdürü Adem KARAMAN’ın konuşmasının akabinde İl Müdürümüz davet edildi. İl Müdürümüz konuşmasında:

“Karabük İli’nde tüm eğitim çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla yeni bir ders yılını başlattığımız bu özel günde; bu tatlı heyecanı bizlerle paylaşan başta Sayın Valimiz, Vekilimiz ve Daire Başkanımız olmak üzere törenimizi teşrif eden siz saygıdeğer davetlilerimizi, misafirlerimizi, yöneticisinden hizmetlisine burada bulunan tüm mesai arkadaşlarımı, değerli velilerimizi ve sevgili öğrencilerimizi Karabük eğitim camiamız adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bugün Ülkemizin her yerinde heyecan içinde heyecan yaşanıyor. Yaz tatilinin akabinde okullarına dönen öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, bu yıl ilkokullu, ortaokullu, liseli olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin apayrı duyguları, heyecanları var. Bizce de okullar; öğrencileri, öğretmenleri ile güzel ve anlamlı. Biz eğitim yöneticileri esasen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi özlemiştik. Yuvanıza hoş geldiniz sevgili çocuklar, hoş geldiniz değerli öğretmenlerimiz.

İnsan, bugünün ve geleceğin en büyük sermayesidir.  İnsanı bugüne ve geleceğe hazırlamanın yegâne yolu da eğitimdir. Tabiatı gereği şekillendirici ve yönlendirici olan eğitim, çoğu kişi tarafından sayıların ve harflerin öğrenilmesinden ibaretmiş gibi algılansa da esasen toplumların uygarlık temellerinin sağlam dinamiklerle oluşturulmasının, geçmişten gelen kültürün geleceğe taşınmasının, fertlerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesinin başlıca ve en önemli araçlarından biridir. Evrensel bakış açısıyla eğitimde amacı özetlemek gerekirse “eğitilenin sorun çözme gücünün geliştirilmesi ve insanın bilgilerin yanı sıra değerler konusunda da donanımlı kılınmasıdır.” Tek cümle ile “bilginin yaşayışa dönüşmesidir.”

21. yüzyıl, dünyada büyük değişimlerin cereyan ettiği bir zaman dilimidir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte adale gücü zihin gücü ile yer değiştirmiştir. Bugünün geçerli akçesi ve en büyük zenginliği bilgiyi kullanma ve ondan yeni bilgiler üretme kapasitesine sahip olmaktır.

Tarih, eğitimin önemsenmesiyle toplumların nasıl şaha kalktığı, sistemindeki bozukluk ve çarpıklıklarla nasıl geri kaldığının örnekleri ile doludur.

Bu nedenledir ki son yıllarda ülke bütçemizin en büyük payı eğitime ayrılmaktadır. Ülkemiz artık eğitim altyapısı, donanımlar ve bilgi teknolojisini kullanma yönüyle model oluşturmuş durumdadır. Bu gelişmelere paralel olarak eğitim programlarımızın bugünün eğitim anlayışına yönelik olarak yeniden yapılandırılması için de programlar, öğretim ilke ve teknikleri, okulda demokrasi eğitimi, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimi gibi alanlarda yeni arayışlarla güncellenerek sürdürülmekte olan önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve halen sürdürülmektedir.

Karabük ili olarak Bakanlığımızın, Valimizin, Milletvekillerimizin ve diğer siyasilerimizin, mahalli idarelerimizin,  Kardemir İşletmesinin, İlgili Kurumların, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin de desteği ile eğitim altyapısı ve akademik eğitim başarısı alanlarında ülke ve bölge sathında dikkat çeken büyük başarı sağlanmıştır.

Okullarımızın yeni ders yılına hazırlanması için bu yaz sezonunda 61 okulumuzda onarım ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, diğer okullarımızın kendi imkanları ile yaptıkları bakım-onarım, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetleri ile okullarımızın tamamının yeni ders yılına eksiksiz girmesini temin için yoğun gayret gösterilmiştir. Bu hususta desteğini esirgemeyen ve fedakârlıkta bulunan Sayın Valimiz ve  Milletvekillerimiz başta olmak üzere İl Özel İdaremize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, Belediye Başkanlıklarımıza, Okul yöneticilerimize, Okul-Aile Birliklerimize, Gönüllü velilerimize ve İlimiz medyasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Karabük İli, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders kesiminden sonra yeni hizmete açtığımız 3 Anaokulu, 2 İmam Hatip Ortaokulu, 1 Yatılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1  Bilim ve Sanat Merkezi de dahil olmak üzere 196 Eğitim Öğretim kurumunda 3119 öğretmen ve yöneticisi 37000 Civarında öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine hazırdır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında “Obezite”, “Bilinçli İnternet Kullanımı”, “Değerler eğitimi”, “Muhacir ve Fakir Öğrencilere Yardım” ve “Okuma Alışkanlığı Kazandırma”ya yönelik projelerimizi uygulamayı, “Eğitimde Karabük” Adlı dergimizi yeniden yayımlamayı, İl olarak yüksek akademik başarımızın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal kültürel, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarına daha fazla katılımlarını teşvik etmeyi, öğretmen zümre çalışmalarından yararlanmayı, okulda demokrasi eğitimi çalışmaları ile yakinen ilgilenmeyi ve öğrencileri bu yolla eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerine dâhil etmeyi düşünüyoruz.

Değerli anne babalar, Değerli veliler,

Karabük İli eğitim başarısının temel faktörlerinden biri de aile duyarlılığıdır. Öncelikle Karabük’teki anne babaları, aile bireylerini bu hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bununla birlikte bu yönümüzü daha da güçlü kılmamız için ifade etmem gerekir ki, toplum olarak kalkınmak için; sağlıklı düşünen, soran, sorgulayan, araştıran, sorumluluk sahibi gibi birçok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinin temelini atan sizlersiniz. Her aile bir okuldur. Çocuğa ilk eğitim bu okulda verilir. Anne babalar bu okulun hem öğrencisi hem de öğretmenleridir. Aile eğitimi alan insanlar ideal insanlar olurlar. Her anne baba çocuklarının başarılı olmasını ister ve bu konuda çaba harcar. Ne var ki doğru olduğunu düşünerek sergilediğiniz bazı davranışlar, fayda yerine zarar verebilir, yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamak için çocuklarınıza tepki göstermeden önce empati kurmalı, çocuklarınıza karşı anlayışlı ve duyarlı olmalısınız. Onlara kendilerini ifade etme hakkı tanımalı, kontrol etmeli ama baskı kurmamalısınız. Çocuklarınızı iyi örnek alabilecekleri ortamlara, okuldaki sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları konusunda teşvik ediniz. Sorumluluklar yükleyerek cesaretlendiriniz, fikirlerini alınız, kendilerine güvendiğinizi hissettiriniz. Çocuğunuz ve siz bu davranış ve yaklaşımları bilinçli ve kararlı bir şekilde sürdürebildiğiniz takdirde çocuğunuzdaki mükemmel değişimi izleyeceksiniz.

Karabük Eğitim Başarısının Mimarları Olan Sevgili öğretmenler,

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar”, “Yeni neslin yetiştiricileri”, “Muvaffakiyeti Cumhuriyetin muvaffakiyeti olanlar” olarak değerlendirdiği değerli meslektaşlarım,

Öncelikle Sizleri Karabük eğitim başarısının mimarları olarak değerlendirdiğimizi vurgulamak istiyorum. İl olarak eğitimde bulunduğumuz basamaktan geri adım atmadan bilinçli adımlarla üst basamaklara çıkmak zorundayız. Bu azmi, bu dinamizmi sizlerde görüyoruz. Bu azim ve kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu tarihi sorumluluğun gereği olarak;  büyük fedakârlıklarla sürdürdüğünüz eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğittiğiniz çocuklara, öğrencilerinize alan bilginizin ve bilimsel düşünce yaklaşımının yanı sıra sevginizi, insani değerleri, millî manevi değerlerimizi, bunların yanı sıra da sevme, sevilme, değer verme, değer görme, paylaşma gibi temel gelişim ihtiyaçlarını olabildiğince artırarak dâhil etmeniz bizi “ideal topluma”, “Asımın Nesli”ne taşıyacaktır.

Aile ve toplum yaşantısında ailelerin ve sizlerin gayreti ile bu değerlerimiz yerlerini korumalı ve yeni nesillere örnek yaşantılarımızla aktarılmalıdır.

Bu duygularla 2015-2016 eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diler saygılar sunarım.” dedi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇİ konuşmasında “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI’nın selam, başarı ve hayırlı olsun dileklerini ileterek öğretmen ve öğrenci velilerine başarı dileklerinde bulundu.

Valimiz Sayın Orhan ALİMOĞLU konuşmasında:

Siz bu okulda hayata hazırlanacaksınız, her gün kendinizi yoklayın. Bugün bana devamlı lâzım olacak ne öğrendim diye sorun. Branşımız insanlıktır, gaye iyi insan olmaktır. Her gün öğretmenlerinize en az 6-7 iyi soru sorun. Tam anlamadığınız cümle- kelime okunmamış demektir. Onun için önce tam anlayarak okumaya alışırsanız gerektiğinde hızlanırsınız. İlkokulu bitirenler asgari bin iyisi bin beş yüz, ortaokulu bitirenler asgari iki bin iyisi iki bin beş yüz, lise mezunları asgari üç bin iyisi üç bin beş yüz kelimeyle okuyup yazabilmeli, konuşabilmeli, bu hedefimiz olmalı. Öğretmenlerimizin gerekenleri yapacağına inancımız tamdır. Anne babalar özellikle anneler çocukların ilk ve daimi hocalarıdır. Birlikte hikâye, şiir, ders kitabı okumayı vazife bilmeliler. Çocuğunuzun okuduğunu anlıyorsanız, o size anlamadığınızı anlatabiliyorsa mesele anlaşılmış demektir. Ders yılımız hayırlı uğurlu olsun, öğrencilerimizin gözlerinden öper, hepinizi muhabbetle selâmlarım.” dedi.

Program 8.sınıf öğrencilerinin 1.sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği sunması ve Aydınlıkevler İlk/Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ile tamamlandı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE beraberinde Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI, Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Murat KARADAĞ  sınıfları ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet ettiler ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI tarafından gönderilen kalemlerin dağıtımından sonra öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldılar.

Okuldaki program sonrasında İl Müdürümüz ve Bakanlığımız Temsicileri Kayabaşı İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu, Kız Anadolu İmam Lisesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yaşama Sevinci İlkokulu/Ortaokulu ve Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezine ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Aydınlıkevler İlkokulundan bir grup öğrenci Okul Müdürü ve öğretmenleri beraberinde İl Müdürümüzü makamında ziyaret ederek çiçek sundu. İl Müdürümüz öğrencilerimizle sohbeti sonrasında kitap hediye ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu

Ziyaretler sonrasında Bakanlığımız Temsilcileri İl Müdürümüzü makamında ziyaret ettiler ve Müdürlüğümüz yöneticileri tarafından uğurlandılar. 

İl Müdürümüz Merkezi ve İlçelerdeki okul ziyaretlerinin hafta içerisinde de sürdürüleceğini söyledi.

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.