KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası Açılışı Yapıldı

İlköğretim Haftası Yoğun Etkinliklerle Başladı
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası Açılışı Yapıldı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE’nin iki öğrenci ile Atatürk Anıtına Çelenk sunması ve törene katılanlarla topluca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Anıt Meydanındaki çelenk sunma töreninin ardından İlköğretim Haftası Şenlikleri Yürüyüşü için topluca Şehit Nazif Topsakal İlkokulu bahçesine geçildi. Okul bahçesinde İl Protokolü, Okul/Kurum yöneticileri, Öğretmen, Öğrenci ve velilerin katılımıyla “İlköğretim Haftası Şenlikleri” yürüyüşü ile Öğlebeli Karabük Gençlik Merkezi Salonuna gelindi. Salonda düzenlenen programa Valimiz Sayın Kemal ÇEBER, Karabük Milletvekilimiz Prof. Dr.Sayın Burhanettin UYSAL, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali KÖSE, Garnizon Komutanı Per. Albay Tekin NEMLİOĞLU, İl Jandarma Komutanı J. K.Albay Cihan ULUKAYA, Defterdar Osman KOÇAŞ, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet SÖZEN, İl Sağlık Müdürü Ahmet SARI, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip SÖKMEN, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul ATALI, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Birim Sorumlusu, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Okul Müdürü Vedad ÖZTÜRK’ün açılış konuşmasının ardından İl Müdürümüz Ali KÖSE’ nin günün anlam ve önemine dair konuşmaları ile devam etti. İl Müdürümüz konuşmasında: “Yaşadığımız yüzyılda bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm hayatımızın her anını etkilemektedir. Bilgi birikiminin artması ile birlikte sanayi, savunma, ekonomi, teknoloji, sanat ve eğitim alanlarında baş döndüren gelişmeler yaşanmakta, ülkemiz özellikle son dönemde yakaladığı gelişim hızıyla gelişmiş ülkeler arasında yer almaya hazırlanmaktadır.

Elbette ki her alandaki değişimin temelinde kaliteli eğitim anlayışı yatar. Eğitimdeki başarı diğer alanları da bire bir etkilediği içindir ki ülkemizin bugünkü eğitim yaklaşımı yetiştirilen bireylerin; sorgulayan, sorunlara duyarlı, çözüm odaklı, üst düzey düşünme becerilerine sahip kişiler olarak yetiştirilmelerine yöneliktir.  Bunun için de geçmiş dönemlerde uygulanan ancak günün koşullarına cevap vermeyen eğitim anlayışının, yerini günün koşullarına ayak uydurabilen, değişim ve dönüşüme açık bir eğitim yaklaşımına bırakması için çalışılmakta ve bunun için eğitim programları, insan kaynağı ve eğitim altyapısının bu dönüşüme uyarlanması için ülkemizin tüm imkânları seferber edilmektedir.

            Tarih, eğitim önemsendiğinde toplumların nasıl kalkındığı, ihmal edildiğinde de nasıl geri kaldığının örnekleri ile doludur. Bu gerçeği Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk : “En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.” şeklinde ifade etmiştir.

            Merhum mütefekkirimiz Nurettin TOPÇU’da “Millet ruhunu yapan maariftir.” diyor. Maarifin düşmesi milleti yere serer. Maarif hangi yönde yürürse, millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde maarif ne ise millet o’dur.

Bizim medeniyetimiz; bu toprakların medeniyeti insanı yaşatmaya yönelik, insan merkezli, yaşatma idealini hep en üstte hep en önde tutmuş olan kutlu ve kadim bir medeniyettir. Bu medeniyetin yeniden ihyası, ülkemizin bugünü ve geleceği için “yaşama zevkini bir kenara bırakıp, yaşatma aşkına gönül veren maarif neferlerine ihtiyaç var.

İlimiz Karabük ölçeğinde de başta Sayın Valimiz, 23. Dönem Meclis Başkanımız ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali ŞAHİN ve yine Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Burhanettin UYSAL olmak üzere ilimizin tüm siyasi, idari, mahalli ve mülki erkânının, esnafı, eşrafı, STÖ ve kanaat önderlerinin ve hayırseverlerimizin destekleri ile Karabük’te eğitimi diğer illere örnek olacak seviyeye getirmek için, Eğitimde Marka İl Karabük için çalışıyoruz. Bu yönlü çalışmalarımız hep aralıksız ve her geçen gün artan bir ivme ile sürdürülüyor.” dedi. İl Müdürümüz konuşmasında okul bölgelerine ilişkin olarak da: “Yine geçmişten beri süregelen daha popüler görünen okullara civar mahallelerden öğrenci akışını durdurma ve her mahallemizde iddialı, birbirinden kaliteli, güçlü okullar oluşturma kararlılığımızı da siyasilerimiz, muhtarlarımız, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz ile diğer kamu kurumlarımız büyük bir kararlılık ve titizlikle desteklemiştir. Artık Kayabaşı’nı, Soğuksu’yu, Kapullu’yu Yenişehir’e, Safranbolu’ya  taşımıyoruz, taşımayacağız. Bu uygulamanın doğuracağı sonuçla her okulumuz iddialı okul olarak anılacak.” dedi. İl Müdürümüz sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili olarak: “Maalesef yıllarca çocuklarımızı yarış atına dönüştüren sınav odaklı eğitim anlayışı ile öğrencilerimizin hayallerini, duygularını, sınava yönelik olmayan her bir şeyi feda etmeyi marifet sandık. Bu anlayışı Karabük ilimizde değiştirmek için eğitimin özünü, esasını teşkil eden kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarını iki yılı aşkın bir süredir yeniden yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.” dedi.

İl Müdürümüz anne babalara hitaben “Karabük İli eğitim başarısının temel faktörlerinden biri de aile duyarlılığıdır. Karabük’teki anne babaların, aile bireylerinin bu konudaki hassasiyeti her türlü takdirin üzerindedir. Bununla birlikte bu yönümüzü daha da güçlü kılmamız için ailelerle daha yoğun bir işbirliği içinde olmayı düşünüyoruz. Her aile bir okuldur. Çocuğa ilk eğitim aile okulunda verilir. Her anne baba çocuklarının başarısı için gayret gösterir. Bir şeyler yapmak ister.  Ne var ki doğru olduğunu düşünerek sergilenen bazı davranışlar, fayda yerine zarar verebilir, yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Çocuklarınıza tepki göstermeden önce empati kurmalı, çocuklarınıza karşı anlayışlı ve duyarlı olmalısınız. Onlara kendilerini ifade etme hakkı tanımalı, kontrol etmeli ama baskı kurmamalısınız.

 Birkaç hususu özellikle vurgulamak gerekirse: Çocuklarınızı iyi örnek alabilecekleri ortamlara, okuldaki sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları konusunda teşvik ediniz. Sorumluluklar yükleyerek cesaretlendiriniz, fikirlerini alınız, kendilerine güvendiğinizi hissettiriniz.  Okulla diyaloğunuzu kesmeyiniz. Çocuğunuz ve siz bu davranış ve yaklaşımları bilinçli ve kararlı bir şekilde sürdürebildiğiniz takdirde çocuğunuzda arzu edilen olumlu değişim gerçekleşecektir.” dedi. İl Müdürümüz konuşmasında öğretmenlere hitaben : “Bu ders yılı başında sizlere eğitimbilim terimleri ile dolu akademik cümlelerle hitap etmek istemiyorum. Sizden ilk ricamız öğrencilerimize, meslektaşlarımıza ve velilerimize iyi örnek teşkil etmektir. Eğitim işinde “ne söylediğimiz değil, ne yaptığımız önemlidir.” Ülkemizi bugün hiçbir iç ve dış düşman ahlâksızlık kadar tehdit etmiyor. Yani öncelikle hepimiz, hepimiz ve öğrencilerimiz için rol model olma durumundayız.

 Değerli meslektaşlarım, bu bağlamda yine; Okuma yazma, dört işlem öğretmeden, fizik kurallarını fark ettirmeden, coğrafi alanları tanıtmadan önce ülke sevgisi verelim insanlık hamisi bir millet olduğumuzu anlatalım. AB’nin savunma sanayinde kullanılmamak kaydı ile hammadde ve mamul satışına yönelik yazılı taahhüt istediğinin ne anlama geldiğini, bunun için de çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğini düşünelim. Gerektiğinde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyalım. Görmezden gelip geçmeyelim. “Babası annesi düşünmüyor ben mi düşüneceğim” diyemeyiz. Hiçbir çocuğu feda etme lüksümüz yoktur.

 Yine Merhum Nurettin TOPÇU “İlköğretimde kalp eğitimi esastır” diyor yani önce insani değerler, erdem ve ahlaki donanımlar, önce eğitim olmalıdır. Karabük’ün ve ülkenin geleceğini emin ellere teslim etme yolunda size güveniyoruz.” dedi.

İl Müdürümüz konuşmasının sonunda vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizi yâd ederek: “Geçen ders yılında kaybettiğimiz Yenice Şirinköy İlkokulu Okul Öncesi öğretmeni Nurdan DEMİR ALTIOK’u, Merkez Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Vural KARTAL’ı, Merkez Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya öğretmeni İbrahim ŞAHİN’i ve yine geçen ders yılında kaybettiğimiz Yenice Satuk Balıkısık İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Oktay Can TAŞÇI’yı, Yenice Ülkü Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Uğurcan KARAKAŞ’ı, Merkez 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencimiz Abdullah ÖLMEZ’i, ve Eskipazar Mermer Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz  Fatih KENER’i ayrıca Trabzon Maçka’da terör şehidi öğrencimiz Eren BÜLBÜL’ü rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.

Programın devamında Karabük Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Burhanettin UYSAL konuşmasını yapmak üzere davet edildi. Vekilimiz konuşmasında: “Eğitim yatırımlarımızı son 15 yılda önemli ölçüde artırdık. 15 yıllık süre içerisinde yaklaşık 560.00 öğretmen atadık ki bu sayı 94 yıllık Cumhuriyet tarihindeki toplam sayının %50’sinden fazlasına tekabül etmektedir. Yine bu son 15 yıllık süre içerisinde 274.000 yeni derslik yapıldı. Çağın gereksinimlerine uygun olarak eğitime teknoloji getirildi. Ama bunların hiçbirini yeterli olarak görmüyoruz. Eğer bizim evlatlarımızın dünyada daha fazla söz sahibi olmalarını istiyorsak bu yaptıklarımızın çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı sürekli gelişme halindedir. Dünyadaki bilgi birikimi son 5 yılda iki katına çıkmıştır. Eğer biz bu hızı takip edemeyecek olursak, öğrencilerimizi bu yönde eğitemeyecek olursak dünyanın gerisinde kalmış oluruz. Eğitimin bir sonrası bilimdir, bilimin ise bir sonrası teknolojidir. Millet olarak ne yazık ki bu yüksek teknolojiye henüz ulaşamadık. İhracat ürünlerimize bakacak olursak toplam ürünün sadece %2’si yüksek teknoloji ürünüdür. Kendimizi mukayese ederken dünyanın nereye geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bugün size evlatlarımız emanet ediliyor. Bunları eğitecek, gelecek için hazırlayacak olan sizlersiniz. Biz devlet olarak, hükümet olarak, anne baba olarak size destek veriyoruz ama eğitimde başrol sizlerin. Sizlerden isteğim çocuklarımızı mücadeleci bir anlayışla yetiştirmeniz. Mücadeleci olarak yetiştirdiğimiz çocukların dünya ortak mirasına en üst seviyede katkıda bulunmalarını bekleyebiliriz.  Böylelikle dünya ortak mirasına millet olarak ne kadar fazla katkı sağlayacak olursak o kadar dünyanın en şerefli milletleri arasında yer alacağımızı da unutmamak gerekir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, milletimizin ve insanlığımızın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Ardından Valimiz Sayın Kemal ÇEBER konuşmalarını yapmak üzere davet edildi. Valimiz konuşmasında: “Okul müdürümüz, İl Millî Eğitim Müdürümüz ve Değerli Vekilimiz eğitimle ilgili ifade edilecek şeyleri çok güzel ifade ettiler. Söylediklerin hepsine aynı şekilde katılıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ben sadece bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sevgili öğrenciler ve sevgili öğretmenler, bugün aslında sevenler birbirine kavuştu. Siz yokken okullar size hasret boş binalardı. Şimdi bu binaların hepsi sizin sesinizle, neşenizle, enerjinizle canlanacak ruh bulacak. Bugün başrolünde sizlerin olduğu bir gün. sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız ve değerli meslektaşlarım valilerimiz tüm protokol şu anda ülkenin her yerinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize daha huzurlu, daha güvenli, daha sağlıklı ve en başarılı olabilecekleri ortamı nasıl sağlayabiliriz, neler yapabiliriz bunları tartışıyorlar. Ben de bu anlamda dikkat çekmek istediğim noktayı söylüyorum,  eğitim öğretimi diğer faktörlerden ayıran bana göre en önemli şey çok bileşenli olması. Bu bileşenleri teker teker ele alırsak toplumun her noktasına nüfuz etiğini görebiliriz. Yani veli, veli olarak öğrencisine en iyi çalışma ortamını hazırlamalı, öğrencisinin durumunu iyi takip etmeli, öğretmeni ve okul idaresi ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Okul idaresi ise okuluyla ilgili konuları çok iyi takip etmeli ve sürekli İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile iletişim halinde olmalıdır. Ve aslında asıl önemli nokta olan sevgili öğretmenlerimiz öğrencisini eğitirken en önemli hedefi çağın değişimine ayak uydurabilen, gelişime açık, vatanını ve bayrağını seven öğrenciler yetiştirmektir. Bu hususta elimizden geleni sonuna kadar yaparsak eğitimde başarısız olma ihtimalimiz yoktur. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize, ilimize ve ondan sonra da ülkemize hayırlı olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyor, hepinizden mutlu, sağlıklı ve güvenli eğitim öğretim yılını en iyi şekilde tamamlamanızı temenni ediyorum.” dedi.

Valimizin hitabının ardından 4. sınıfları temsilen 4 öğrenci 1. sınıfları temsilen 4 öğrenciye hoş geldiniz çiçeği sundu ve akabinde Valimiz Sayın Kemal ÇEBER, Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Burhanettin UYSAL ve İl Müdürümüz Ali KÖSE tarafından 2017- 2018  ders yılının ilk zili çalındı.

Ders zilinin ardından Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Ebru KARAYEL “Okulumuz” adlı şiirini okudu. Devamında Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu öğrencileri hazırlamış oldukları halk oyunu gösterilerini sundular. Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Arda Bulut ŞENTÜRK “Okul Türküsü” ve yine aynı okul 7/A sınıfı öğrencisi Rümeysa PEKCAN “İlköğretim Haftası” adlı şiirleri okudu.

Program Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları ritim gösterisi ile son buldu.

 

 

18-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-201718-09-2017

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.