Birimlerimiz Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri

Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri

 

Taner BEKÇİ
BT İl Koordinatörü

 

Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri:

 

Bilişim teknolojisi sınıflarının ihtiyaçları doğrultusunda il ve okul bazında hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüklerine sunarlar. Gerektiğinde bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda öğretmenlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verirler.

Bu amaçla;

1. Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullarda bilişim teknolojileriyle ilgili yıllık hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetiçi eğitim tekliflerinde bulunurlar. Bakanlığın bilişim teknolojilerine yönelik eğitim uygulamalarının koordinasyonunda görev alırlar.

2. İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini takip ederler.

a. Bilişim teknolojisi sınıflarının etkin, verimli ve yoğun kullanımı konularında tedbirler alırlar, öğretmenlere ve diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

b. Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okulların internet’e bağlanması, okulları tanıtan web sayfalarının hazırlanması ve kullanımı konularında okullardaki öğretmenler ile diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

c. Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izlerler ve bunların bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullara kazandırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

3. İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini sağlayan bilgisayar formatör öğretmenler arasında koordinasyonu sağlarlar.

4. Yürütülmekte olan elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmalar kapsamında Bakanlık tarafından geliştirilen program ve projelerin il bazında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, sorumluluk sınırları çerçevesinde katkıda bulunurlar.

 

Telefon: (370) 412 22 80 Dahili : 152


E-Posta Adresleritbekci@meb.gov.tr,

 Yayın:03.12.2012 - Güncelleme:16.09.2014 - 14:12 - Görüntülenme:1381