KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih İlkokulu Kantini İhale ilanı

Fatih İlkokulu Kantini İhale ilanı

İLAN

 

İlimiz Fatih İlkokulu kantini, Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin, 1.fıkrası (g) bendi gereğince pazarlık usulü yapılacak ihale ile  kiraya  verilecektir.

 

1-Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu

a) Okul adı                                          :  Fatih  İlkokulu

b) Bulunduğu ilçe                                 :  Merkez 

c) Kira tespit komisyonunca belirlenen

   muhammen bedel                            :  350,00  TL

d) İhalenin Yapılacağı Yer                     :  İl  Milli Eğitim Müdürlüğü

e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat       :  27/10/2014 – Saat 10.00’da

f) Öğrenci mevcudu                              :  266

g) Demirbaş bedeli                               :  377,00 TL

 

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi 20.00- TL karşılığında Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırarak vezne alındı makbuzu karşılığında      İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bürosundan temin edebileceklerdir.

4- İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

5- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

     

           İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

 a) İkametgah senedi

 b) Nüfus cüzdanı sureti

 c) Sabıka kaydı

 d) Başka kantin işletmediğine ve ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

 e) Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince katılımcılardan ustalık belgesi istenir. İş bu belge 3308 ve 5362 sayılı kanunlar gereğince Mesleki Eğitim Merkezinden temin edilecektir. (Ancak katılımcıların hiç birinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

  f) Yıllık kira bedelinin  % 3’ü olan 89,25 TL geçici teminat tutarını Fatih İlkokulu Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Karabük Şubesindeki TR690001000425491050905001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont.

  g) İhaleye vekaletle girenlerden noterden bu iş için alınacak vekalet gerekmektedir.

  h) Ayrıca 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi Genel Şartları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

          İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

a)      T.C. vatandaşı olmak

b)     Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)      Başka kantin işletiyor olmamak

d)     61 yaşından gün almamış olmak

e)    İhalesi yapılacak okulun servis taşımacılığını yapmıyor olmak                                                              

 

KOMİSYON

* İhale ilan metnini indirmek için Tıklayınız

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.