KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sene Başı Müdürler Toplantısı Yapıldı

Sene Başı Müdürler Toplantısı Yapıldı

06/09/2016 Salı günü saat 10.00’da Karabük Öğretmenevi ve ASO toplantı salonunda İl Müdürümüz Ali KÖSE, Maarif Müfettişleri Başkanı Mustafa ŞAHİN, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Erdal ÜNGÖREN ve Turgut ACARLI, Şube Müdürleri Nevzat AKBAŞ, Hasan Gümüş, Fuat ÜNLÜ ve Muhammet Nuri ATASEVEN’in katılımıyla başlayan toplantı; İl Müdürümüzün genel değerlendirme, bildirim ve talimatları, Maarif Müfettişleri Başkanı, Müdür yardımcıları ve Şube Müdürlerinin bölümleri ve sorumluluk alanlarındaki konulara ilişkin duyuru ve açıklamalarının akabinde yöneltilen soruların cevaplandırılması formatında gerçekleşen toplantının son oturumunda toplantıyı Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ da teşrif etti. Toplantı saat 13.00’te son buldu.

İl Müdürümüz Ali KÖSE, toplantıyı, toplantıya katılan İl/İlçe Millî Eğitim yöneticileri ile okul /kurum yöneticilerini selamlayıp; okullarımız, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle açtı. İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Merkez İlçe yöneticileri toplantısına dâhil edilme sebebini açıklayarak: “Amaç değinilen konuların ilçeye yönelik hususlarla daha da zenginleştirilerek İl’in her noktasına, her okulumuza taşınmasıdır.” dedi.

İl Müdürümüz:  İsviçreli yazar Hermann Hesse’in şiirinden iki mısra okuyarak: “15 Temmuz darbe girişimi Ülkemiz için bir yeni başlangıçtır. 15 Temmuz badiresinin içinde saklı büyü insanımıza kol kanat gerdi.  Yeni bir azim, dinamizm, ufuk getirdi. İradesine sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini gösterdi. 15 Temmuz, yeni bir dönemi, yepyeni anlayışları ve tecrübeleri de beraberinde getirdi. Kalplerin yeniden yazılması fırsatını sundu. Darbe girişimi ile elimiz ayağımız bağlanmak istenirken ayağımızdaki prangalardan kurtulduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Karabük’te millî iradeyi bayraklaştıran gösterilerde, demokrasi nöbetlerinde hep birlikteydik. Allah milletimizi devletimizi böyle imtihanlardan beri eylesin.” Sözleri ile 15 Temmuz olayına değindi. İl Müdürümüz sözlerine devamla 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmelerin hepimizi etkilediğini Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yaz dönemi gündemini ve programlarını aksattığını ve tüm eğitim yöneticilerine ilâve sorumluluklar yüklediğini söyledi. Bu görev ve ilâve sorumluluklara örnekler veren müdürümüz “Her şey normalleşene kadar bu konuları okul/kurum müdürleri olarak özel takibimizde bulundurmamız gerekiyor. Bu süreç okul müdürlerimizin, başyardımcı ve yardımcılarımızın, nöbetçi öğretmenlerimizin çok fedakârlık göstermesini gerektiriyor. Bu geçiş döneminde irtifa kaydetmemek ve ders yılına iyi bir başlangıç yapabilmek için önce kendimiz vites yükseltmemiz, daha yoğun gayret sarf etmemiz gerekiyor.” Dedi. Bu konuya yönelik olarak neler yapılabileceğine dair örnekler verdi. Müdürümüz sözlerine devamla: “Millete, devlete hizmet etme fırsatını bizlere bahşettiği için Yüce Allah’a şükretmemiz lazım. Bunun karşılığı olarak: Zamanı iyi yönetmemiz,  pozitif değerlendirmemiz ve il için, ülke için bize güvenerek sorumluluk yükleyenlere ahde vefanın en güzel örneklerini sunmamız lazım. Görevimiz süresince âdil davranalım. Yanlış kararların adil uygulanması adalet sayılmaz. Doğru kararları adaletle uygulamamız lazım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi şevkle, azimle çalıştırmayı amaçlamamız ve kendimize prensip edinmemiz icap eder. Okuldaki görevimiz bizim en önemli, en öncelikli asli işimizdir. Diğer meşguliyetlerimize asli işimizden sonra kendi vaktimizden feragat ederek zaman ayırmalıyız. Devletin zamanı devletin mumudur.” İl Müdürümüz belli konulara birkaç toplantıda ısrarla değinildiğini söyleyerek: “Keşke her toplantıda hep farklı konulara değinebilse idik. Ne yazık ki söylenenlerin geri dönütleri ve sahadaki yansımaları tatmin edici olmayınca bir süre aynı konuları yeniden dile getirmek gerekiyor. Lütfen her söyleneni kendi durumunuzla değerlendirin.” Diyerek “Okulundaki kursa katılmayan branşında başarılı öğretmenlerin kursa mutlaka katılmalarını sağlayalım. Kurs faaliyetlerinin, kulüp çalışmalarının, sınıf rehber öğretmenliği çalışmalarının, ders dışı eğitim çalışmalarının takipçisi olalım. Senelerin kopyası göstermelik toplantı ve kararları kabul etmeyelim. Yeniden yaptıralım. Eğitimde en büyük sıkıntılarımızdan biri de doğrularını gerçek doğru sanan ve kendini geliştirmek için hiçbir gayret göstermeyen sürekli kendini tekrar eden öğretmenlerdir. Kendini tekrar ne öğretmenlik mesleği ile bağdaşır ne de insan olma onuruyla. Çözüm, kendini geliştiren öğretmenleri çoğaltmaktır. Kendini geliştiren öğretmen bilir ki, dünkü bilgi birikimi ile bugünün öğrencisi yarının dünyasına hazırlanamaz.  İl olarak eğitimde yenilikçilik ödülleri ve TÜBİTAK Bilim Fuarları yarışmalarında il, bölge ve ülke genelinde yeterli katılım  olmadığını,  üniversitelerle daha fazla iş birliği protokolü gerektiğini de söyleyerek kurul, zümre ve öğretim programlarına değinerek: “Kurul ve zümre toplantılarına dikkat edelim. öğretim programlarının ve mevzuatın zümrelere ve kurullara yansıtılmasına dikkat edelim. Programları incelemeyi ve sık sık programlardan söz etmeyi ihmal etmeyelim. Meslektaşlarımız "Müdür programla kafayı bozdu" desinler. İşin püf noktası programlara hâkim olmaktır. Programdan haberdar olmayanın öğretmenliği adressiz mektubun sahibini aramak gibidir.” dedi. Tavsiye ve talimatları ile sözlerini sürdüren müdürümüz “Başta da söylediğim gibi yönetici olarak yerimizde oturmayalım. Görevimize vaktinden önce gelelim. Öğretmenlerimizi, personelimizi kapıda karşılayalım. Öğretmenlerimizin moralini yükseltelim. İşlerini şevkle yapmalarına katkı sağlayalım. Ders programlarını inceleyelim; günün ilk ve son saatlerine, haftanın günlerine göre dersleri değerlendirelim. Okul öğrenci temsilciler kurulunu çalıştıralım. Kurulla haftalık, aylık toplantılar yapalım. Çalışkan, gayretli, verimli, fedâkar öğretmenleri takip edelim. Kültürel etkinliklerle daha çok öğrenciye ulaşalım diye bu yıl etkinlik yelpazesini genişlettik.” diyerek hazırlanan program hakkında bilgi verdi. Müdürümüz devamla: “Her gün okul binası ve çevresi gezelim. Kırık çıkığa anında müdahale edelim ve  giderelim, çatı akarlarının bakımını yaptıralım. İş güvenliği önlemlerini zamanında alalım. Öğrenciler teneffüslerde ve öğle aralarında okul bahçesinde kontrol edelim. Taşımalı araçlarını, okul öğrenci servislerini ve öğrenci yemeklerini kontrol edelim. Görüntüleyelim, rapor tutalım, dosyalayalım. Gerektiğinde MEM’ e bilgi verelim. İlkokul 1. Sınıf öğretmenleri okuma yazma telâşına girmesinler, daha okula alışmamış, okulu benimsememiş çocuğun onlarca çizgi çizmesini istemesinler. Anne babaların çocuk adına ödev,  iş yapmasına izin vermesinler; çocukları hırsızlığa, hazırcılığa, kolaycılığa..  alıştırmasınlar. Kişiliklerinde onarımı imkânsız tahribatlar yapmasınlar. Temel davranış eğitimine daha çok önem versinler. Oturma, kalkma, söz isteme, teşekkür etme, çevreyi koruma, yalın ve doğru sözlü olma, çevreyi ve varlıkları tanıma…” Hizmete açılacak yeni Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında açılması düşünülen Eğitim Tarihi ve Teknoloji müzesi ile ilgili açıklamada bulunan müdürümüz İlköğretim Haftası programına merkezdeki tüm okul ve kurum yöneticilerinin katılmasını istediğini hatırlatarak, yeni ders yılının hayırlı olmasını dileğiyle sözlerini tamamladı.  Sorusu olan yönetici olmayınca Maarif Müfettişleri Başkanı, Müdür yardımcıları ve Şube Müdürlerinin bölümleri ve sorumluluk alanlarındaki konulara ilişkin duyuru ve açıklamaları ve yöneltilen soruların cevaplandırılması ile toplantı son buldu.

 Toplantının son oturumunu teşrif eden Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ’a İl Müdürümüz toplantı içeriği hakkında bilgi sunarak Sayın Valimizi davet etti. Valimiz eğitim yöneticilerine hitaben: “Eğitim en öncelikli işlerimizden biridir. Bu alanda başarılı olmamız için her türlü desteği verme görevimiz var. Yeni ders yılı başında olmamız münasebetiyle okullarımızın yeni ders yılına hazırlanması büyük önemi haizdir. Çünkü altyapının, mekânın eksikliklerinin giderilmiş olması başarıyı da olumlu yönde etkiler. Bu manada programa alınan tadilat ve onarımların yetiştirilmesi önemlidir. Her şeyi devletten beklemeden Okul-Aile Birliği ve idari imkânlarımızı da seferber ederek boya badana ve küçük onarım gibi eksiklikleri gidermemiz gerekir. Bu manada binaların dış görünümü, çevre ve iç temizliği de önemli. Bunları özellikle önemsiyorum. Taşımalı eğitim ve yemek gibi ihalelerimizi ders yılına yetiştirelim. Hiçbir aksamaya mahal vermeyelim.” 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Valimiz “Öğretmen boşluğu oluşmaması için norm fazlası görevlendirmeler, ücretli öğretmen görevlendirmeleri gibi önlemleri süratle alalım. Bu konunun sosyal boyutu tabii ki  devletin gündeminde olacak. Biz kamu görevlileri olarak devlete borcumuzu ifa etmekle yükümlüyüz. Bize düşen yeri geldikçe gerçeği söylemek, insanları doğru bilgilendirmektir. Akademik başarımızı daha da artırmak için tüm öğretmenleri seferber edelim. Okul kursları konusunda gerekli tüm önlemleri alalım ve hassasiyetle takip edelim. Eğitimin sosyal ve kültürel yönünü ve davranış boyutunu da ihmal etmememiz lazım. Bunlar bizim hassasiyetle arayacağımız takipçisi olacağımız hususlardan hemen akla gelenler. Zaman zaman bu konularda istişarelerimiz ve talimatlarımız olacak. Program dâhilinde ve her fırsatta eğitim kurumlarımızı gezip İl’in her noktasında yönetici, öğretmen ve diğer personelimizle birlikte olacağız. Hayırlı ve verimli bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum.“ dedi.

07-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-201607-09-2016

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.