KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şirinevler İlkokulu Okul Kantini İhale İlanı

Şirinevler İlkokulu Okul Kantini İhale İlanı

 

 

İLAN

 İlimiz Şirinevler İlkokulu kantin ve kafeteryası , Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin, 1. fıkrası (g) bendi gereğince pazarlık usulü yapılacak ihale ile  kiraya  verilecektir.

1-Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu

a) Okul adı                                              :  Şirinevler İlkokulu

b) Bulunduğu ilçe                                   :  Merkez

          c) Kira tespit komisyonunca belirlenen

             1 aylık  muhammen bedel                   : 750,00 TL (KDV Hariç)

          d) İhalenin Yapılacağı Yer                     :  İl  Millî Eğitim Müdürlüğü

          e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat       :  01/12/2015 – Saat 15.00’de

         f) Öğrenci mevcudu                                :  430

         g) Demirbaş bedeli                                  :  Yok

          2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

          3- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi 20.00- TL karşılığında Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırarak vezne alındı makbuzu karşılığında      İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bürosundan temin edebileceklerdir.

           4- İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

           5- İhaleyi kazanan yeni işletmeci demirbaş bedelini eski işletmeciye ödeyecektir.

          6- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

                 İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

          a) İkametgah senedi

          b) Nüfus cüzdanı sureti

          c) Sabıka kaydı

          d) Başka kantin işletmediğine ve ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

          e) Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince katılımcılardan ustalık belgesi istenir. İş bu belge 3308 ve 5362 sayılı kanunlar gereğince Mesleki Eğitim Merkezinden temin edilecektir. (Ancak katılımcıların hiç birinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

f) Esnaf ve Sanatkar Sicil Kaydı. (Esnaf Odaları Birliğinden Alınacaktır.)

g) SGK Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

h) Vergi Dairesinden alınacak Vergi Borcu Yoktur Belgesi

ı) İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. (Okul müdürlüğünden alınacaktır.)

i) Şartname alındı dekontu. (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 20.00 TL karşılığında alınan dekont.)

j) Yıllık kira bedelinin  % 3’ü olan 191,25 TL geçici teminat tutarını Şirinevler İlkokulu Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Karabük Şubesindeki 13699196-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont.

k) İhaleye vekaletle girenlerden noterden bu iş için alınacak vekalet gerekmektedir.

          l) Ayrıca 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi Genel Şartları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

                  İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

a)      T.C. vatandaşı olmak

b)     Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)      Başka kantin işletiyor olmamak

d)     61 yaşından gün almamış olmak

e)   İhalesi yapılacak okulun servis taşımacılığını yapmıyor olmak                                                        

KOMİSYON

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.