KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kantini İhale İlanı

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kantini İhale İlanı

İLAN

İlimiz Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantin ve kafeteryası, Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g bendi gereğince pazarlık usulü yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1.   Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu

a) Okul adı                                          :  Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

b) Bulunduğu ilçe                                 :   Merkez

          c) Kira tespit komisyonunca belirlenen

              1 (bir) aylık muhammen bedel            :  4.000,00 TL (KDV Hariç)

          ç) İhalenin Yapılacağı Yer                        :  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

          d) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat          :  16/09/2019 ?  Saat 15.00

         e) Öğrenci mevcudu                                :  377

          f) Sözleşme Süresi                                  :  5 Yıl

         g) Demirbaş bedeli                                  :  -

2.    İhaleye katılanlar, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesinin Genel Hükümleri ile ihale şartnamesinin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

3.    İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını, Karabük Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine 20,00 TL yatırarak vezne alındı makbuzu karşılığında İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bürosundan temin edebileceklerdir.

4.    İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

5.    İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

a)   İkametgah senedi

b)   Nüfus cüzdanı sureti

c)    Sabıka Kaydı Belgesi (Sabıka kaydı bulunması halinde ilgili suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı)

ç) Esnaf ve Sanatkarlar Odasından/Kantinciler Odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge. (Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Kantinciler Odasına hiç kaydı yoksa kaydı olmadığına dair belge istenecek, ihale yasaklısı olmadığına dair belge istenmeyecektir) (İhaleyi kazanan işletici Esnaf ve Sanatkarlar Odası/ Kantinciler Odası üyesi değilse, üye olmak zorunda ve kayıt belgesi sunmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacaktır.)

d)   Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince katılımcılardan Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya Kantin İşletmeciliği İşyeri Açma Belgesi istenir. İş bu belgeler 3308 ve 5362 sayılı kanunlar gereğince Mesleki Eğitim Merkezinden temin edilecektir. (Ancak katılımcıların hiç birinin ustalık belgesi / işyeri açma belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

e)    SGK Borcu olmadığına dair taahhütname. (İhaleyi kazanan istekli, SGK Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesini Müdürlüğümüze en geç 15 gün içinde teslim edecektir.)

f)     Vergi Dairesinden alınacak Vergi Borcu Yoktur Belgesi. (Geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 15 gündür.)

g)   İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. (Okul müdürlüğünden alınacaktır.)

ğ) İhale doküman bedeli alındı dekontu. (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 20.00 TL karşılığında alınan dekont.)

h) Yıllık kira bedelinin  % 3'ü olan 1.020,00 TL geçici teminat tutarının Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Karabük Şubesindeki      13698857-5001   nolu hesabına yatırıldığına dair dekont.

ı)  İhaleye vekaletle girenlerden noterden bu iş için alınacak vekalet gerekmektedir.

h)     Ayrıca 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi Genel Şartları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

a)      T.C. vatandaşı olmak

b)     Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)      Başka kantin işletiyor olmamak

d)     61 yaşından gün almamış olmak

e)   İhalesi yapılacak okulun servis taşımacılığını yapmıyor olmak                                                        

KOMİSYON

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı No 6 78200 Merkez Karabük - (370) 412 67 48 (370) 412 22 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.